Netwerkbijeenkomst 5 november – terugblik

Op 5 november hadden we een goed bezochte netwerkbijeenkomst in de Zeeuwse Bibliotheek. Het hoofdthema van deze bijeenkomst was stress-sensitieve dienstverlening. Jacqueline Beekman gaf een boeiende lezing, met verschillende stressverhogende interventies.

Vervolgens werd vanuit de Walcherse Dialoog uitgelegd hoe wordt toegewerkt naar een coördinatiepunt vroegsignalering. Het plenaire deel werd afgerond met een uitleg van de onlangs gelanceerde Nederlandse Schuldhulproute.

De verschillende onderdelen werden na de pauze uitgewerkt in drie workshops. Hieronder kun je de presentaties en korte verslagen terugvinden van de workshops.

De slides van het plenaire gedeelte:

Samenvatting van de workshops:

Tenslotte heeft Jacqueline Beekman nog een boekje beloofd over Mobility Mentoring. Bij dezen: